David Vávra – Běžet s domy / David Vávra – Run with houses

Termín:          13. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

David Vávra není jen známý herec a popularizátor architektury (cyklus Šumná města a Šumné stopy), ale je především architektem. Brněnská repríza výstavy Davida Vávry připravenou Galerií Jaroslava Fragnera přináší ohlédnutí za jeho architektonickou a výtvarnou tvorbou. Kromě několika vybraných staveb, prezentovaných i formou modelů, představí výstava průřez tvorbou, originály pastelů včetně skic a plánů k nerealizovaným a dosud nedostavěným projektům, koláže, ale také scénografické návrhy divadelních her.

Česká cena za architekturu 2017 / Czech prize for architecture 2017

Termín:          14. 2. 2018 – 9. 3. 2018
Vernisáž:        13. 2. 2018 v 18.00
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

Prestižní soutěž České komory architektů sledující vývoj domácí architektonické scény s Akademií české ceny za architekturu a s mezinárodní odbornou porotou. Hlavním motivem soutěžní přehlídky České ceny za architekturu je prezentace výsledků práce architektů široké veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.

ed: Změna programu vyhrazena.

pro více informací: Michaela Nováková, info@galeriearchitektury.cz, +420 542 211 701