David Vávra – Běžet s domy / David Vávra – Run with houses

Termín:          13. 12. 2017 – 28. 1. 2018
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

David Vávra není jen známý herec a popularizátor architektury (cyklus Šumná města a Šumné stopy), ale je především architektem. Brněnská repríza výstavy Davida Vávry připravenou Galerií Jaroslava Fragnera přináší ohlédnutí za jeho architektonickou a výtvarnou tvorbou. Kromě několika vybraných staveb, prezentovaných i formou modelů, představí výstava průřez tvorbou, originály pastelů včetně skic a plánů k nerealizovaným a dosud nedostavěným projektům, koláže, ale také scénografické návrhy divadelních her.

Česká cena za architekturu 2017 / Czech prize for architecture 2017

Termín:          14. 2. 2018 – 9. 3. 2018
Vernisáž:        13. 2. 2018 v 18.00
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

Prestižní soutěž České komory architektů sledující vývoj domácí architektonické scény s Akademií české ceny za architekturu a s mezinárodní odbornou porotou. Hlavním motivem soutěžní přehlídky České ceny za architekturu je prezentace výsledků práce architektů široké veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.

 

Young Polish Architects 2.5D

Termín:          27.3. 2018 – 4. 5. 2018
Vernisáž:        4. 4. 2018 v 18.00
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18
Náplň:            výstava

Galerie Architektury ve spolupráci s Institutem Adama Mickiewicze a Polským institutem v Praze přiváží výstavu mladých polských architektů, jež byla poprvé představena před rokem v Muzeu Estonské Architektury v Tallinu. Kurátor tamního muzea Mait Väljas a polský architekt Łukasz Wojciechowski společně vytvořili výstavu, jež prezentuje práce mladé generace polských architektů, jimž je kolem 40 let, což znamená, že si ještě pamatují, jaké to bylo žít ve stínu Sovětského svazu, avšak zároveň se svou profesí začali již v době integrace do Evropské unie. Projekty se dotýkají různých problémů v rozdílných kontextech a představují různá měřítka a programy. Ať už se jedná o dočasné instalace či rozlehlé veřejné užitkové budovy, každý z těchto designů vypráví příběh. Jak název výstavy napovídá, projekty jsou prezentované nejen na panelech, ale také netradičními modely ve formátu 2.5D, který je známý z videoher, starých dioramat či knížek pro děti. Každý model byl konzultován s autorem projektu a vznikly tak mnohovrstevné panely, které prezentují, jak jsou budovy uspořádány. Nemají přesné měřítko, ale zachovávají proporce, takže si dokážeme dobře představit reálný prostor.

Bydlení zítřka / Living tomorrow

Termín:          15.5. – 24.6. 2018
Vernisáž:        15.5. 2018 v 19.00, diskuze v NEST Interiér 15.5. 2018 v 17.00
Místo:             Galerie Architektury Brno, Starobrněnská 18 + NEST Interiér, Panenská 1
Náplň:            výstava + diskuze

Jak si budeme žít ve městě zítřka? Nebo abych to řekl jinak, jak bychom žili dnes, kdybychom si mohli vybrat? Pokud chceme znovu definovat náš společný život ve větším měřítku, musíme se sami sebe zeptat, co bychom měli uchovat a jaké nové nápady by měly dostat šanci. Těmito otázkami se v různých průzkumech, workshopech a přednáškách zabývá tým ateliéru AllesWirdGut a také se snaží popsat, jak by mělo vypadat ideální město. Jejich výsledky budou k vidění na výstavě „Bydlení zítřka“ (Living tomorrow), která bude otevřena 15. května. Výstava bude zahájena slavnostním večerem s panelovou diskuzí a přístupna veřejnosti bude do 24. června v Galerii Architektury Brno. 

 

ed: Změna programu vyhrazena.

pro více informací: Gabriel Kurtis, info@galeriearchitektury.cz, +420 542 211 701